Missie 4: Wat is een virtuele wereld?

Over deze missie

Een virtuele wereld is nagebootste, digitale wereld die bestaat in een computer. Hij bestaat dus niet is het echt, maar is getekend of geprogrammeerd met een computerprogramma.