Het verhaal achter SkillsDojo

Ken je dat? Die onbevangen nieuwsgierigheid van kleine kinderen om de wereld te ontdekken en uit te proberen? Zeker wanneer dat ontdekken met een telefoon of tablet kan, dan wordt het al helemaal interessant.

Er zijn gelukkig veel leuke en leerzame apps & sites. Alleen, je wilt je kind niet de hele tijd achter zo’n apparaat zetten… Je wilt ook dat ze offline kennis opdoen, het niet-digitale uitvinden.

Wij zijn Jeroen en Inez en wij zitten in dezelfde situatie. Als ouders van twee kinderen op de basisschool willen we ze vaardigheden meegeven die nuttige zijn voor hun ontwikkeling, maar misschien niet altijd structureel aan bod komen in het onderwijs. Het leek ons leuk ze kennis te laten maken met programmeren, robots bouwen en apps ontwerpen, maar we willen ze ook met techniek laten prutsen en mediawijs laten worden.

Omdat we beiden werkzaam zijn in het onderwijs (aan de Open Universiteit) zijn we daarom maar zelf aan de slag gegaan met het schrijven van een reeks lessen, of missies, zoals we ze later noemden. Elke missie is op basis van vernieuwend materiaal, dat eigenlijk is bestemd voor docenten en scholen. Met onderwerpen die zijn gericht op de toekomst natuurlijk!

Het uitzoeken, verdiepen in de stof, vertalen, materialen maken en zoeken kostte veel tijd, heel veel tijd. En met een fulltimebaan en een gezinsleven ernaast was dat best pittig. Dit willen we andere ouders niet aandoen, dus besloten we deze tijd niet alleen te investeren voor onze eigen kinderen, maar voor alle kinderen. We willen het graag delen met alle andere ouders die iets leuks én nuttigs willen doen met hun kinderen.

Met SkillsDojo willen we daarom iedere ouder, leerkracht of begeleider de mogelijkheid geven op een leuke en leerzame manier, samen met het kind, de skills van de toekomst te ontwikkelen. Samen ontdekken, maken en leren.

Voor je reacties, opmerkingen, tips en vragen kun je ons altijd bereiken per mail, Facebook of op Twitter.

 

Team

Mick Hummel

Mick Hummel

Inez Stevelmans

Inez Stevelmans

Jeroen Storm

Jeroen Storm

Stefaan Ternier

Stefaan Ternier

Waarom SkillsDojo?

In 2014 heeft de Stichting Leerplanontwikkeling Nederland (SLO) onderzoek gedaan naar het onderwijs van de toekomst. Ze schrijft in haar verslag:

“In het huidige onderwijsdebat is er veel aandacht voor het onderwijs van de toekomst. De discussie richt zich onder meer op de vraag welke kennis en vaardigheden van belang zijn om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij. Veel van deze vaardigheden worden samengevat onder de noemer ‘21e eeuwse vaardigheden’.”

Ze moet helaas concluderen dat deze belangrijker vaardigheden in het reguliere onderwijs niet goed aan bod komen:

“Er is beperkte aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden in landelijke leerplankaders, en in reguliere methodes komen ze weinig substantieel en systematisch voor.”

https://www.kennisnet.nl/digitale-vaardigheden/21e-eeuwse-vaardigheden/

Voor ouders met kinderen op de basisschool is deze constatering wel even slikken. Hun kinderen leren op school niet alle skills die ze later wel nodig hebben om goed te kunnen functioneren in een maatschappij die steeds technologischer wordt.

Daarom SkillsDojo

Daarom hebben we Stichting SkillsDojo opgezet. Op dit open educatieve platform kunnen kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar deze 21e eeuwse vaardigheden ontdekken. Via een leuke opdrachten (‘missies’) komen ze erachter wat technologie is, hoe het werkt en hoe het in elkaar zit.

De missies worden aangeboden in de vorm van gratis educatieve doe-het-zelf-video’s en printbare lesmaterialen en kunnen zowel op school (meer over SkillsDojo in de klas) als thuis ingezet worden. De project gebaseerde lessen sluiten met onderwerpen als programmeren, robotica en apps bouwen perfect aan op de belevingswereld wereld van de kinderen. Door alle materialen gratis en open aan te bieden wil SkillsDojo, op een laagdrempelige manier, ouders en leerkrachten in staat stellen kinderen kennis te laten maken met de skills van de toekomst.

SkillsDojo is open en compatibel met elke ELO maar ook geschikt voor een informele leeromgeving. De positieve effecten van een informele leeromgeving op de ontwikkeling van het kind zijn uitgebreid beschreven, onder andere in Desforges en Abouchaar, 2003. “The Impact of Parental Involvement…”, Research Report No. 433, Dept. for Education and Skills, London; Harris en Goodall, 2006. “Parental Involvement in Education…”, University of Warwick, Coventry.

Met SkillsDojo geef je je kind dus een kickstart de toekomst in!

Stichting SkillsDojo heeft subsidie ontvangen van het SIDN fonds. Dit fonds subsidieert vernieuwende, maatschappelijk relevante projecten die de kennis en vaardigheden van (toekomstige) internetgebruikers vergroten.