In jouw klas aan de slag met de skills van de toekomst

  • Geïntegreerde kerndoelen
  • Vakoverstijgend
  • Stimuleert 21e eeuwse vaardigheden
  • Geen voorkennis nodig

SkillsDojo in de klas

De interactieve missies zijn vanaf groep 4 uitstekend inzetbaar in de klas. Oudere kinderen kunnen er zelfstandig of in kleine groepjes mee aan de slag. De missies zijn ook bruikbaar voor plusklassen of als zelfstandige les voor extra gemotiveerde leerlingen.

Met SkillsDojo ontwikkelen leerlingen toekomstgerichte vaardigheden als creatief denken, problemen oplossen, computational thinking, basisvaardigheden in de ict en mediawijsheid. Ook leren ze samenwerken, communiceren en worden onderzoekende en ontwerpende vaardigheden aangesproken.

Vakoverstijgend

Als leerkracht kun je de lessen van SkillsDojo vakoverstijgend inzetten. Jij bepaalt zelf de leerdoelen en verwerkt de missies in je lesprogramma. De missies helpen de theorie aan de praktijk te koppelen. Hierdoor kunnen leerlingen die verbinding beter maken en zal het leerproces effectiever verlopen.

Bekijk de les ideeën.

Ik ben erg enthousiast over SkillsDojo. Het is zeker de moeite waard om uit te proberen met je kinderen of in je groep. De volgende missies staan al gepland. Mijn kinderen (en ik) kunnen niet wachten tot die online komen! – Suzanne (juf groep 5) op blog Juf Maike

Hoe het werkt?

Heel eenvoudig. Ga naar de gekozen missie toe. Kijk wat er nodig is en leg de spullen klaar of laat de leerlingen de spullen zelf pakken. Zodra de video loopt kunnen ze aan de slag.

 

Creatieve leerervaringen

Alle SkillsDojo missies zijn opgezet volgens het “Creative Learning model” van de Lifelong Kindergarten-onderzoeksgroep van MIT. Zij ontwikkelen nieuwe technologieën (zoals bijvoorbeeld Scratch), activiteiten en strategieën om kinderen te betrekken bij creatieve leerervaringen, zodat ze zich als creatieve denkers kunnen ontwikkelen.

De aanpak is gebaseerd op vier kernelementen: de 4 P’s van Creative Learning.

  1. Projecten. Kinderen leren het beste wanneer ze actief aan betekenisvolle projecten werken: nieuwe ideeën genereren, prototypen ontwerpen, iteratief verfijnen.
  2. Peers. Leren floreert als een sociale activiteit, waarbij kinderen ideeën delen, samenwerken aan projecten en voortbouwen op elkaars werk.
  3. Passie. Wanneer kinderen werken aan projecten waar ze om geven, werken ze langer en harder, blijven ze uitdagingen aankunnen en leren ze meer in het proces.
  4. Play. Leren betekent speels experimenteren – nieuwe dingen uitproberen, sleutelen aan materialen, grenzen testen, risico’s nemen, telkens opnieuw itereren.

Mijn plusklasleerlingen zijn ontzettend enthousiast over de lessen! – Renske (zet SkillsDojo in bij plusleerlingen van groep 3 tot en met 7)

Toch liever dat wij een workshop komen geven? Dat kan ook.

Meer info