Missie 3 – Train je model met voorbeelden

Benodigdheden

Over deze missie

In de derde missie verzamel en upload je de data (voorbeelden) en train je daarmee jouw machine learning model.