Waarom SkillsDojo?

In 2014 heeft de Stichting Leerplanontwikkeling Nederland (SLO) onderzoek gedaan naar het onderwijs van de toekomst. Ze schrijft in haar verslag:

“In het huidige onderwijsdebat is er veel aandacht voor het onderwijs van de toekomst. De discussie richt zich onder meer op de vraag welke kennis en vaardigheden van belang zijn om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij. Veel van deze vaardigheden worden samengevat onder de noemer ‘21e eeuwse vaardigheden’.”

Ze moet helaas concluderen dat deze belangrijker vaardigheden in het reguliere onderwijs niet goed aan bod komen:

“Er is beperkte aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden in landelijke leerplankaders, en in reguliere methodes komen ze weinig substantieel en systematisch voor.”

https://www.kennisnet.nl/digitale-vaardigheden/21e-eeuwse-vaardigheden/

Voor vooruitstrevende ouders met kinderen op de basisschool is deze constatering wel even slikken. Hun kinderen leren op school niet de skills die ze later wel nodig hebben om goed te kunnen functioneren in een maatschappij die steeds technologischer wordt.

Daarom SkillsDojo

Daarom hebben we SkillsDojo opgezet. Op deze website kunnen kinderen in de leeftijd van 6 t/m 9 jaar deze 21e eeuwse vaardigheden leren. Via een aantal leuke opdrachten (‘missies’) komen ze erachter wat technologie is, hoe het werkt en hoe het in elkaar zit.

Ons project sluit aan bij recente initiatieven voor digitalisering van het onderwijs, zoals Code kinderen, Wikiwijs, Acadin en de School voor de Toekomst. Groot verschil is dat SkillsDojo ook voor een ‘Home Learning Environment’ geschikt is. Kinderen kunnen thuis of in een andere informele leeromgeving zelfstandig aan de slag.

De positieve effecten van een informele leeromgeving op de ontwikkeling van het kind zijn uitgebreid beschreven, onder andere in Desforges en Abouchaar, 2003. “The Impact of Parental Involvement…”, Research Report No. 433, Dept. for Education and Skills, London; Harris en Goodall, 2006. “Parental Involvement in Education…”, University of Warwick, Coventry.

Met SkillsDojo geef je je kind dus een kickstart de toekomst in!

SkillsDojo heeft subsidie ontvangen van het SIDN fonds. Dit fonds subsidieert vernieuwende, maatschappelijk relevante projecten die de kennis en vaardigheden van (toekomstige) internetgebruikers vergroten.